Tìm kiếm từ khóa: Chủ tịch tập đoàn đất quảng nguyễn viết dũng

Chân dung ông chủ của Tập đoàn Đất Quảng

Thành lập năm 2008, quy mô vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng những năm gần đây không ngừng "phình to" từ vài chục tỷ nay đã lên trên 1.115 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Viết Dũng sở hữu lên tới 96% và vừa trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thuộc: Doanh nghiệp