Tìm kiếm từ khóa: Roland Busch

Siemens AG có tân Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn

Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Joe Kaeser (63 tuổi) đã kết thúc một nhiệm kỳ hết sức thành công của mình vào ngày 3 tháng 2 năm 2021 tại Đại hội cổ đông thường niên của tập đoàn Siemens AG.

Thuộc: Doanh nghiệp