Tìm kiếm từ khóa: VUSTA

Ra mắt Treebank, Vườn ở khắp nơi

Phát triển từ sáng kiến “Vườn ở khắp nơi” của Phan Diệu Linh, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt dự án Treebank tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự hỗ trợ của Quỹ Sáng kiến Cộng đồng Canada (CFLI), thuộc Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, được tạo ra nhằm góp phần phục hồi đất rừng ở Việt Nam, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động xã hội nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Thuộc: Môi trường

Thay đổi định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam

Nằm trong dự án ‘‘Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam’’ Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), tổ chức diễn đàn “Thời đại mới - Bàn chuyện Giới”, do Liên minh châu Âu tài trợ thông qua Oxfam Việt Nam tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thuộc: Văn hóa

Chiến lược kinh doanh để phát triển bền vững thông qua các hoạt động Tạo giá trị chia sẻ

Hội thảo "Chiến lược CSR/CSV Doanh nghiệp và các mục tiêu phát triển bền vững", thuộc Dự án Win-Win for Viet Nam do Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED Communication) tổ chức, Vừa được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Mình.

Thuộc: Giao thương