Tìm kiếm từ khóa: phát triển bền vững

Du lịch ĐBSCL phải thoát cảnh na ná nhau

Các tỉnh ĐBSCL làm gì để thoát khỏi tình thế khó khăn phát triển du lịch? Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, cho rằng đã đến lúc du lịch các tỉnh phải thoát cảnh na ná nhau như hiện tại.

Thuộc:

Thu ngân sách liên tục tăng cao, vì sao tỉ lệ điều tiết cho TP.HCM lại giảm phân nửa?

Từ khi Luật ngân sách có hiệu lực vào năm 2002, việc phân bổ ngân sách của Việt Nam dường như vẫn còn đó những trục trặc khiến cho các nguyên tắc về công bằng và hiệu quả chưa hài hòa với nhau.

Thuộc: Chính sách

Dự án Victoria Anland School: Hệ sinh thái hợp tác - thành công

Dự án Victorya Anland School: Mô hình Trường học hợp tác - Phát triển - Thành công

Thuộc: Doanh nghiệp

Tăng cường nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững

Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP để thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong các ngành, các cấp và các địa phương từ nay đến năm 2030. Theo đó, nguồn lực tài chính cũng sẽ được bố trí, huy động và tăng cường nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Thuộc: Tài chính

IPO thành công, Nova Consumer hướng tới mục tiêu vốn hóa tỷ USD trong 3 năm tới

Nova Consumer đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2022 - 2026 đạt mức 1.300 - 1.500 tỷ đồng và vốn hoá vượt ngưỡng 1 tỷ USD trong ba năm tới. Doanh nghiệp này sẽ tiếp tục mở rộng mảng kinh doanh cốt lõi là nông nghiệp nhằm cung cấp giải pháp chăn nuôi toàn diện cho khách hàng, bao gồm cả con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y - vắc xin và trang trại, đồng thời, phát triển mạnh lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, hoàn thiện chuỗi 3F.

Thuộc: Doanh nghiệp

Trách nhiệm xã hội và lối đi tới phát triển bền vững của doanh nghiệp

Hội thảo “Chiến lược trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Tạo giá trị chung của doanh nghiệp và mục tiêu phát triển bền vững” diễn ra tại Hà Nội ngày 19/8.

Thuộc: Giao thương