Tìm kiếm từ khóa: Ông Lê Anh Vinh

Tiến sĩ Harvard 37 tuổi là ứng viên trẻ nhất đạt chuẩn giáo sư 2020

Ông Lê Anh Vinh nhận bằng tiến sĩ của ĐH Harvard khi mới 27 tuổi. Trong đợt xét công nhận chức danh giáo sư năm 2020, ông là người trẻ tuổi nhất (37 tuổi) đạt tiêu chuẩn.

Thuộc: Giáo dục